schaktningsarbeten


gräsklippning


mini grävningsarbete

byggarbete


snöröjning

träflisning

skogsarbete


jordbearbetning

Transport

slåtterarbete


odling


trädgårdsarbete